Ładowanie...

Maciej Olejniczak

Image

Maciej Olejniczak

Dyrektor sprzedaży

absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych na WSB: bankowości oraz inwestycji kapitałowych

Ma dwadzieścia lat doświadczenia w bankowości i finansach. Pracował w międzynarodowych bankach, zajmując się klientami korporacyjnymi, a od sześciu lat jest zaangażowany w pracę z fintechami. Zawsze w sprzedaży, bezpośrednio zaangażowany w pracę z klientami. Wielokrotnie zajmował się tworzeniem i optymalizacją procesów obsługi klienta, organizacją i rozwojem sprzedaży w małych i dużych zespołach oraz controllingiem działań sprzedażowych. Oddany idei „klienta w centrum uwagi” (client-centric-approach) i jak najlepszego procesu obsługi, który tworzy jak najlepsze doświadczenia klientów (UX).

Translator<br/><small>zbudowany na sieciach neuronowych</small> Nasz translator