Ładowanie...

Krzysztof Jassem

Image

Krzysztof Jassem

Prezes zarządu

informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednocześnie słynny polski brydżysta, trzykrotny mistrz świata posiadający tytuły: World Grand Master (WBF) i arcymistrza światowego Polskiego Związku Brydża Sportowego, autor wielu publikacji naukowych i brydżowych

Krzysztof zajmuje się komputerowym przetwarzaniem języka naturalnego, a w szczególności tłumaczeniem automatycznym i zastosowaniem metod uczenia maszynowego w rozumieniu mowy i tekstu. Praca doktorska Krzysztofa z roku 1997 pt. „Elektroniczny słownik dwujęzyczny w automatycznym tłumaczeniu tekstów” zapoczątkowała badania nad tłumaczeniem automatycznym w Polsce. Obecnie prof. Jassem jest kierownikiem Zakładu Sztucznej Inteligencji (zsi.wmi.amu.edu.pl) na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, który skupia blisko trzydziestu badaczy zajmujących się analizą dyskursu, inteligencją obliczeniową, modelowaniem języka naturalnego oraz komputerowym modelowaniem zjawisk naturalnych.

Translator<br/><small>zbudowany na sieciach neuronowych</small> Nasz translator