Ładowanie...

Praktyczne wykorzystanie danych (Big Data)

Otacza nas coraz więcej danych

Cyfrowy rozwój powoduje lawinowy przyrost danych w praktycznie wszystkich dziedzinach życia. Ich przetwarzanie nie jest proste, ponieważ gromadzone są one w różnych bazach z zastosowaniem niespójnych formatów.

Wiemy jak z nich wydobyć ukryta wiedzę

Wiemy, jak wyekstrahować wiedzę zawartą w rozmaitych zbiorach i zapewnić Wam na jej podstawie przewagę konkurencyjną. Wspólnie zadbamy o maksymalne wykorzystanie dostępnej wiedzy, np. na potrzeby optymalizacji procesów biznesowych. Optymalizacja sprzedaży oparta o analizę przychodów, przewidywanie przyszłych wielkości popytu i podaży (predykcja) czy wyszukiwanie trendów i ukrytych uwarunkowań to tylko kilka przykładów na właściwe wykorzystanie obszernych zasobów danych.

Wasze dane mogą lepiej dla Was pracować

Pomożemy Wam wykorzystać wiedzę zgromadzoną w rozległych zbiorach, tworząc dla Was:

  • programy integrujące dane pochodzące z różnych źródeł oraz umożliwiające klasyfikowanie informacji pochodzących z różnych baz
  • rozwiązania diagnostyczne automatycznie analizujące dane z zastosowaniem rozmaitych metod uczenia maszynowego – zarówno modeli uczących się z nadzorem (klasyfikacyjnych czy predykcyjnych), jak i bez nadzoru (analizy skupień oraz detekcji anomalii)
  • systemy decyzyjne bazujące na danych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, wykorzystujące modele prognostyczne i ekonometryczne
  • rozwiązania oparte o modele symulacyjne, pomagające w optymalizacji złożonych procesów biznesowych – zarówno deterministycznych, jak i takich, które związane są z niepewnością
Translator<br/><small>zbudowany na sieciach neuronowych</small> Nasz translator