Ładowanie...

Na czym polega trenowanie specjalistycznych translatorów automatycznych?

Punktem wyjściowym do opracowania translatora automatycznego jest zgromadzenie dwujęzycznych dokumentów z branży reprezentowanej przez klienta. W następnym kroku porządkujemy zebrane w ten sposób treści, po czym tak przygotowany materiał zostaje przekazany do trenowania systemu tłumaczenia tekstów. Algorytmy oparte na sieciach neuronowych porównują pary odpowiadających sobie zdań, wyszukując analogie w przekładzie poszczególnych wyrazów, fraz oraz całych zdań.

Po zakończeniu powyższego procesu translator jest gotowy do użycia. Nowe teksty z przedmiotowej dziedziny tłumaczone są przez wyspecjalizowany system, co zapewnia poprawność przekładu terminologii branżowej. Wszelkie poprawki dokonane w fazie post-edycji oraz nowo przetłumaczone treści są na bieżąco analizowane przez system, dzięki czemu jakość oferowanego tłumaczenia stale wzrasta – aż do osiągnięcia poziomu tłumaczenia ludzkiego.

Koszt opracowania i wytrenowania translatora bardzo szybko się zwraca. Jest to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści. Translator udostępnia tłumaczenia od razu, oszczędzając czas oraz pieniądze przeznaczane dotychczas na realizację przekładów. Translator zbudowany na potrzeby konkretnego klienta i ulokowany w środowisku informatycznym zamawiającego zapewnia jednocześnie całkowite bezpieczeństwo i poufność tłumaczonych danych – w przeciwieństwie do translatorów dostępnych za pośrednictwem sieci Internet. Słownictwo branżowe i specjalistyczne, którego system uczy się w procesie trenowania, umożliwia natomiast zapewnienie niezwykle precyzyjnych tłumaczeń.

Wykorzystajcie powyższe możliwości na potrzeby branży, w której działacie. Translator automatyczny może przyspieszyć rozwój i międzynarodowe skalowanie Waszego biznesu. Może stać się dla Was wyróżnikiem na tle bezpośredniej konkurencji. Porozmawiajmy o tym!

Translator<br/><small>zbudowany na sieciach neuronowych</small> Nasz translator