Ładowanie...

Czy wyszukiwanie semantyczne może ułatwić sprzedaż w obszarze rozwiązań e-commerce?

Celem wyszukiwania semantycznego jest udzielenie użytkownikowi – w reakcji na sformułowane przez niego zapytanie – odpowiedzi zawierającej oczekiwane przez niego wyniki, co jest możliwe dzięki gruntownemu zrozumieniu przyświecającej mu intencji. W tym celu dokonuje się starannej analizy kontekstu skierowanego zapytania (określa się między innymi: kim jest użytkownik, gdzie aktualnie przebywa, kiedy zadał stosowne pytanie itp.) oraz powiązań z zastosowanymi w zapytaniu słowami (np. ich podobieństwa znaczeniowego do innych wyrazów).

Dlaczego takie rozwiązanie działa lepiej niż standardowe wyszukiwanie na stronie produktu? W obrębie platform e-commerce istnieje możliwość wprowadzania nazw bliskoznacznych do nazwy danego produktu, co umożliwia swego rodzaju wyszukiwanie kontekstowe. Jest to jednak dalece niewystarczająca metoda odgadywania intencji użytkownika. Jeżeli bowiem autor tekstów handlowych nie wprowadzi odpowiednich wyrazów bliskoznacznych dla każdego z produktów, użytkownik systemu na pewno nie będzie usatysfakcjonowany informacjami uzyskanymi w odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie.

Co natomiast robi wyszukiwarka semantyczna? Odnosi się ona do związków znaczeniowych pomiędzy słowami i podpowiada użytkownikowi wszystkie produkty o charakterze podobnym do specyfiki wyszukiwanego artykułu. Co więcej, formułując odpowiedź na zapytanie konsumenta, wyszukiwarka bierze pod uwagę także jego profil oraz sytuację, w której się on znajduje. Takie podejście uniezależnia wyniki wyszukiwania od autora tekstów handlowych, a dostosowuje je do faktycznych potrzeb pytającego. Jest to szczególnie istotne przy bogatym asortymencie i jego częstych zmianach.

Wyszukiwanie semantyczne w rozwiązaniach typu e-commerce przekłada się bezpośrednio na większą skuteczność wyszukiwania, a przez to na wzrost sprzedaży. Dzięki zastosowaniu tej metodologii sprzedający jest w stanie zaoferować swojemu klientowi produkty najlepiej odpowiadające jego potrzebom.

Czy takie podejście ma zastosowanie w Waszej działalności? Chętnie poznamy Waszą opinię na ten temat. Porozmawiajmy o tym - zapraszamy do kontaktu z nami!

Translator<br/><small>zbudowany na sieciach neuronowych</small> Nasz translator